Vi utvecklar morgondagens förpackningslösning


FERNANDIPAC

FERNANDIPAC är en biobaserad, fossilfri, återvinningsbar, och bionedbrytbar förpackningslösning där vi minimerar plastpartiklar i livsmedlet.

VÅR IDÈ

FERNANDIPAC

Vi utvecklar och marknadsför en unik förpackningslösning som har potentialen att fasa ut metall och plastalternativ i våra livsmedel.

Eller ta en titt nedan när vi presenterar FernandiPac på A-match 2023!

NU OCH I FRAMTIDEN

2023


Vi använder beprövade, högkvalitativa och livsmedelsgodkända materialkomponenter som redan är i produktion.


Förpackningsindustrin söker biobasareda, återvinningsbara, fossifria och kostnadseffektiva lösningar

2030


Agenda 2030 samt EU lagstiftning driver på ett tydligt behov att byta ut dagens fossila lösningar.


VÅRA PARTNERS

Vi sammarbeter med experter inom förpackningsindustrin och de som ständigt är med och utvecklar densamma: