Vi utvecklar morgondagens förpackningslösning


FERNANDIPAC

FERNANDIPAC är en fossilfri, återvinningsbar, bionedbrytbar och transporteffektiv förpackningslösning där vi minimerar plastpartiklar i livsmedlet.

VÅR IDÈ

FERNANDIPAC

Vi utvecklar och marknadsför en unik förpackningslösning som har potentialen att fasa ut metall och plastalternativ i våra livsmedel.

NU OCH I FRAMTIDEN

2022


Vi använder beprövade, högkvalitativa och livsmedelsgodkända materialkomponenter som redan är i produktion.


Förpackningsindustrin söker återvinningsbara/cirkulerbara, fossifria och kostnadseffektiva lösningar

2030


Agenda 2030 samt EU lagstiftning driver på ett tydligt behov att byta ut dagens fossila lösningar.


VÅRA PARTNERS

Vi sammarbeter med experter inom förpackningsindustrin och de som ständigt är med och utvecklar densamma: