Fernandipac

FERNANDIPAC™️ -

fokuserade produktapplikationer


FERNANDIPACTM är en biobaserad förpackningslösning för främst torra, feta och frysta livsmedel. Innovationen förenklar tillverkningsprocessen och gör det möjligt för tillverkare att fasa ut användningen av plast och aluminium i förpackningar.


Torra livsmedel

Frusna livsmedel

Feta livsmedel

Kunderna i värdekedjan tillgodoses en hållbar förpackningslösning som är både hälsoanpassad och nedbrytbar. Tillverkare köper eller licensierar tillverkningen av förpackningsmaterialet.

Fernandi Innovation äger patent och rättigheter vilket möjliggör omfattande marknadstillväxt både nationellt och internationellt.

FERNANDIPACTM


Innovationens fördelar vs konventionella förpackningslösningar

Tar unikt vara på papprets inneboende egenskaper vilket ger förbättrad syre-, fukt-, gas-, och fettbarriär.

P.g.a. innovationen och pappret,

kommer betydligt fler livsmedel ifråga då inga sönderfallspartiklar hamnar i livsmedlet.

Minskad materialåtgång -28% där bestrykningar minskar med hela -69%. Resulterar i ett renare material och underlättaråtervinningsprocessen.

Alla ingående komponenter i laminatet är återvinningsbara.

En av de bästa biobaserade syrebarriärerna på marknaden > 1 för förlängd hållbarhet.

Materialkostnaden minskar med

ca 20% jämfört med

plastförpackningar med liknande egenskaper

Materialet tillverkas och livsmedlet förpackas i konventionella maskiner.

Ett steg mindre i ramtagningsprocessen maskinmässigt och logistiskt. Lägre temperatur vid försegling än PE baserade material.

Pappret tillsammans med

syrebarriären fungerar som ett

filter mot mikroplaster som annars överförs till maten

Fernandi Innovation har ett godkänt nationellt patent och preliminärt godkänd PCT vilket ger konkurrensfördelar.

Snabb väg ut på marknaden då alla ingående komponenter är väl beprövade, livsmedelsgodkända och tillverkas idag i industriell skala.

Reducerar CO2-utsläpp 83%, minskar miljöförstöring, nedskräpning och spridning av mikroplaster

På ett positivt sätt vill vi påverka både luften vi andas, folkhälsan samt minska oönskade kemikalier in i våra kroppar

unsplash