FERNANDIPAC - En produktidé inom Fernandi Innovation

VÅR IDÉ & DESS FÖRDELAR

Vår ide är enkel men genial; genom sammansättning av väl beprövade material och barriärer, och ett helt nytt sätt att tänka utanför boxen, kan vår förpackningslösning helt fasa ut förpackningar med aluminium- och plastmaterial. Detta ger en rad fördelar gentemot konventionella förpackningslösningar:

 • Papperssubstrat med utökad funktionalitet - inte bara en bärare av förpackningen

 • Livsmedelssäkerhet/förlängd hållbarhet av förpackningen ger minskat svinn och;
  • Ingen risk att bestrykningen löses upp och hamnar i livsmedlet
  • Syrebarriären är en av de bästa biobaserade på marknaden – jämförbar med PET-flaskan
  • Alla ingående komponenter är livsmedelsgodkända

 • Hållbart material
  • materialet är fossilfritt, återvinningsbart, biologiskt nedbrytbart/komposterbart

 • Snabbare väg ut på marknaden skapar stora uppväxlingsmöjligheter
  • Inom ett par år är det möjligt att producera mer än en halv miljard förpackningar
 • Den mest hälsosamma förpackningen på marknaden
  • Den första förpackningen jämte glasburken där livsmedlet inte ligger i direktkontakt med ett material som innehåller polymerer som tex polyetenfilm (vattenbarriär)

 • Resurseffektiv - stora besparingar, ekonomiskt, socialt och miljömässigt
  • Framtida krav om plastanvändning undanröjes. Många fler livsmedel kan komma i fråga för detta material än konventionella lösningar med liknande material.
  • En materialoptimerad förpackning som minskar materialåtgången jämfört med konventionella förpackningsmaterial med motsvarande egenskaper.

VARFÖR FERNANDIPAC  ?

 ” Ett helt nytt sätt att tänka utanför boxen, som ger en rad fördelar gentemot konventionella förpackningslösningar. På sikt kan denna lösning helt fasa ut förpackningar med aluminium- och plastmaterial ” 


Carl-Henric Fernandi

- VD och Innovatör

" FERNANDIPAC är ett naturligt val

för dig som vill ha en förpackning med ett biobaserat material i direktkontakt med livsmedel. "


John Sandström

- Teknisk Expert